نصب اپلیکیشن

طراحی اپلیکیشن تلفن همراه باید نیازهای کاربران را برآورده سازد

برای کسب و کارهای مختلفی که دارای اپلیکیشن نیز هستند، نصب اپلیکیشن، به ویژه نصب فعال یک دغدغه بزرگ و مهم است. تیم مارکتینگ مدیارست، در نصب و جذب کاربر فعال به شما کمک می‌کند.

یکی از مهم ترین چالش ها پس از انتشار یک اپلیکیشن، جذب کاربر و تشویق او به دانلود می باشد. در کمپین تبلیغات دیجیتال مدیارست با شناسایی مخاطبین هدف و جذب آن ها علاوه بر کمیت، کیفیت نصب اپلیکیشن تان را افزایش دهید.

برای کسب و کارهای مختلفی که دارای اپلیکیشن نیز هستند، نصب اپلیکیشن، به ویژه نصب فعال یک دغدغه بزرگ و مهم است. تیم مارکتینگ مدیارست با هدفمند سازی تبلیغات، در نصب و جذب کاربر فعال به شما کمک می‌کند. درواقع این امکان برای شما فراهم میشود تا با استفاده از برخی فیلترها مانند موقعیت جغرافیایی، زبان و غیره تنها مخاطبین خاصی را مورد هدف قرار دهید و به ازای هر نصب هزینه پرداخت نمایید.

نصب اپلیکیشن
  • نصب واقعی و فعال
  • گزارش و آنالیز دقیق
  • مقرون به صرفه
  • فعالسازی سریع
  • هدفمند سازی
  • نصب در بازه زمانی مشخص

پروژه ها

مدیا رست
مدیا رست
مدیا رست
مدیا رست
مدیا رست
مدیا رست