تبلیغات مال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ

تبلیغات موثر و بهتر دیده شدن با انتخاب هوشمندانه در تبلیغات مال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ

فضای فروشگاه‌های بزرگ و مال‌ها یکی از مکان‌هایی است که بیشترین طیف مخاطبان را در خود جای می‌دهد و اغلب خانواده‌ها در طبقات مختلف اجتماعی در این مکان‌ها حضور می‌یابند. این مساله باعث می شود تا طیف بیشتری از جامعه برند شما را مشاهده کنند و تاثیرگذاری تبلیغات شما در این محیط‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد. مجموعه مدیارست توانسته با تعامل با فروشگاه‌های معتبری نظیر کوروش، شهروند، رفاه، ایران مال و...، بهترین فضای تبلیغات محیطی را در اختیار مشاغل و برندهای معتبر قرار دهد.

مال ها و فروشگاه های بزرگ به دلیل اینکه حضور اکثریت مردم را به دنبال دارند و محل های پر رفت و آمدی هستند برای تبلیغات موثر و بهتر دیده شدن انتخاب هوشمندانه ای محسوب می شوند.

فضای فروشگاه‌های بزرگ و مال‌ها یکی از مکان‌هایی است که بیشترین طیف مخاطبان را در خود جای می‌دهد و اغلب خانواده‌ها در طبقات مختلف اجتماعی در این مکان‌ها حضور می‌یابند. این مساله باعث می شود تا طیف بیشتری از جامعه برند شما را مشاهده کنند و تاثیرگذاری تبلیغات شما در این محیط‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد. مجموعه مدیارست توانسته با تعامل با فروشگاه‌های معتبری نظیر کوروش، شهروند، رفاه، ایران مال و...، بهترین فضای تبلیغات محیطی را در اختیار مشاغل و برندهای معتبر قرار دهد. با مشاوره تخصصی در این زمینه با همکاران ما در مدیارست متناسب با کسب کار و مخاطبین تان بهترین مکان و نوع تبلیغ را انتخاب کنید.

Die grafische Gestaltung ist ein entscheidender Faktor für Ihren Geschäftserfolg!
  • استند های تبلیغاتی
  • لایت باکس ها
  • ویدئو وال
  • Welcome بورد

پروژه ها

مدیا رست
مدیا رست
مدیا رست
مدیا رست
مدیا رست
مدیا رست